Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Membaca Wacana Beraksara Jawa Penerapan Aksara Murda dan Aksara Rekan kelas 9

 D. Membaca Wacana Beraksara Jawa Penerapan Aksara Murda dan Aksara

Rekan.
1. Aksara Murda

Gunane aksara murda kanggo nulis jenenge wong, jeneng kota, jabatan
Tuladha:
2. Aksara Rekan

Gunane aksara rekan : kanggo nulis tembung-tembung manca

Wujude:
3. Gladhen:
a. Gantinen tembang Durma ing ngisor iki dadi tulisan Jawa!

(Kapetik saka serat rama kyai Yasadipura I)


        pancen bener firasatipun rahwana
        kadya muji zat suci
        kawatir ing garwa
        zolime sang rahwana
        bakda maghrib nora bali
        sang garwa Sinta
        anoman kang nggoleti

b. Tembang ing ngisor iki gantinen dadi tulisan latin ! 
GLADHEN!

Ukara ing ngisor iki gantinen dadi aksara jawa!


1. Dina Idul Fitri.

2. Bupati Purbalingga.

3. Asmane Siti Fatonah.

4. Festival Gunung Slamet.

5. Pangeran Puger.


Posting Komentar untuk "Membaca Wacana Beraksara Jawa Penerapan Aksara Murda dan Aksara Rekan kelas 9"