Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sekar Macapat Kinanthi (2)

 


Coba saiki para murid gatekna tembang kinanthi ngisor iki, banjur coba melu nembangna kanti bener lan pener. 

Sawise nembang, isisnen daftar hadir ana ing sisih ngisore tembang!

Posting Komentar untuk "Sekar Macapat Kinanthi (2)"