Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

NULIS AKSARA JAWA

NULIS AKSARA JAWA
Sandhangan Panyigeg Wanda

Sandhangan Panyigeg Wanda sing dibahas neng materi siki  cacahe ana 3 yakuwe layar, cecek, lan wignyan. Coba bocah-bocah gatekna tuladha-tuladha neng ngisor kiye kanthi permati, sabanjure garapen gladhene kanthi percaya diri lan tanggung jawab!

1. Layar kanggo sigeg r   wujude  (     /     )

Tuladha neng sajeroning tembung2. Cecak kanggo sigeg ng    (     =       )

Tuladha neng sajeroning tembung:
3. Wignyan kanggo sigeg h  wujude   (  h   )

Tuladha neng sajeroning tembung:


Posting Komentar untuk "NULIS AKSARA JAWA "