Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

ARANE/JENENGE DINA, PASARAN, WULAN/SASI, TAUN, WUKU, WINDU, KIBLAT

ARANE/JENENGE DINA, PASARAN, WULAN/SASI, TAUN, WUKU, WINDU, KIBLAT
1. Sapta Wara

Sapta wara yakuwe jenenge dina sing cacahe ana pitu (7). 

1. Ahad (Minggu) = Dite

2. Senen = Soma

3. Selasa = Anggara

4. Rebo = Buda

5. Kemis = Respati

6. Jemuwah = Sukra

7. Setu = Tumpak


2. Panca Wara

Panca wara uga diarani dina pasaran yakuwe dina sing cacahe ana lima (5).

1. Pon = Palguna

2. Wage = Cemengan

3. Kliwon = Kasih

4. Legi = Manis

5. Pahing = Jenar


3. Arane Wuku (Pawukon)

Sewuku umure seminggu, cacahe ana telung puluh (30), yakuwe:

1.Wuku Shinta 16. Wuku Pahang

2. Wuku Landhep 17. Wulu Kuruwelut

3. Wuku Wukir 18. Wuku Marakeh

4. Wuku Kurantil 19. Wuku Tambit

5. Wuku Tolu 20. Wuku Medhangkungan

6. Wuku Gumbreg 21. Wuku Maktal

7. Wuku Warigalit 22. Wuku Wuye

8. Wuku Warigagung 23. Wuku manakil

9. Wuku Julungwangi 24. Wuku Prangbakat

10. Wuku Sungsang 25. Wuku Bala

11. Wuku Galungan 26. Wuku Wungu

12. Wuku Kuningan 27. Wuku Wayang

13. Wuku Langkir 28. Wuku Kulawu 

14. Wuku Mandhasiya 29. Wuku Dhukut

15. Wuku Julungpujut 30. Wuku Watugunung


4. Arane Wulan/Sasi Arab

1. Muharram 7. Rojab

2. Safar 8. Sya’ban

3. Rabi’ul Awal 9. Romadlon

4. Rabi’utstsani 10. Syawal

5. Jumadil ‘ula 11. Dzulqo’idah

6. Jumadil Tsaniyah 12. Dzulhijah


5. Arane Wulan/Sasi Jawa

1. Sura 7. Rejeb/Rajab

2. Sapar 8. Ruwah/Sadran

3. Mulud 9. Pasa/Puasa

4. Bakda Mulud 10. Sawal

5. Jumadil Awal 11. Apit

6. Jumadil Akhir 12. Besar/Aji


6. Arane Taun

Arane taun Jawa ana wolu (8) yakuwe :

1. Taun Alip 5. Taun Dal

2. Taun Ehe 6. Taun Be

3. Taun Jimawal 7. Taun Wawu

4. Taun Je 8. Taun Jimakir


7. Arane Windu

Windu kuwe etungan saben wolung taun sepisan.

1. Windu Adi

2. Windu Kuntara

3. Windu Sangara

4. Windu Sancaya


8. Arane Wilangan

1. Siji = Eka 8. Wolu     = Astha

2. Loro = Dwi         9. Sanga     = Nawa

3. Telu = Tri 10. Sepuluh     = Dasa

4. Papat = Catur         11. Satus     = Sata

5. Lima = Panca         12. Sewu     = Sasra

6. Nem = Sad         13. Sepuluh ewu= Saleksa

7. Pitu = Sapta         14. Satus ewu     = Sakethi


9. Arane Kiblat

 1. Lor = Uttara

 2. Kidul = Daksina

 3. Wetan = Purwa

 4. Kulon = Pracima


Posting Komentar untuk "ARANE/JENENGE DINA, PASARAN, WULAN/SASI, TAUN, WUKU, WINDU, KIBLAT"