Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Paribasan lan Bebasan Kelas 8


 

 

     Paribasan lan Bebasan
1.         Paribasan

Paribasan yakuwe unen-unen sing ajeg panganggone, tegese wantah lan ora ngemu surasa pepindhan.

Tuladha:

Ø         Becik ketiti ala ketara

Tegese becik lan ala bakal ketara ing tembe mburine

Ø         Jer basuki mawa bea

Tegese samubarang gegayuhan mbutuhake wragat

Ø         Sapa sing salah bakal seleh

Tegese sapa sing salah bakale konangan

Ø         Yitna yuwana lena kena

Tegese sing ngati-ati bakal slamet, sing sembrana bakal cilaka

 

2.         Bebasan

Bebasan yakuwe unen-unen sing ajeg panganggone, ngemu surasa pepindhan lan sing depindhakake solah bawa ( sikap ).

Tuladha:

Ø         Kerot tanpa untu

Tegese duwe kekarepan ning ora duwe wragat/biaya

Ø         Nabok nyilih tangan

Tegese tumindaka ala kanthi kongkonan wong liya.

Ø         Nututi layangan pedhot

Tegese nggoleti barang sepele sing wis ilang.

Ø         Depalangana mlumpat, detalenana medhot

Tegese yen wis tinakdir (jodho), kaya ngapaa mesthi bakal kelakon (dadi)

 


Gladhen

Gathukna pratelan sisih kiwe lan tengen supaya gathuk paribasan lan bebsan kasebut!


No. Paribasan lan Bebasan                                    Tegese

1. Adigang adigung adiguna                         a. Ora gelem ngrungokna rerasan kang ora becik

2. Rawe-rawe rantas malang-malang putung b. Wong bodho nanging luwih sering nglakoni                                                                                                 luwih pinter tinimbang wong pinter nanging                durung tau nglakoni

3. Ana catur mungkur                                         c. Ngendelake kekuwatan, keluhuran lan                                                                                                            kepinteran

4. Blilu tau pinter durung nglakoni                 d. Prekara (masalah) cilik dadi gedhe

5. Diwenehi ati ngrogoh rempela                 e. Suwe banget anggone ngenteni

6. Golek banyu bening                                 f. Meguru nggolet kawruh sing becik

7. Kriwikan dadi grojogan                                 g. Samubarang kang ngalang-alangi bakal                                                                                                        disirnakake

8. Kuncung nganti gelung                                 h. Wis dewenehi sethithik malah njaluk sing akeh

9. Car cor kaya kurang jangan                         i. Katone nulungi, jebule malah ngrusuhi

10. Tulung menthung                                        j. Omongan asal metu tanpa depikir dhisit.


Posting Komentar untuk " Paribasan lan Bebasan Kelas 8"