Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

MEMUPUK RASA PERSATUAN PADA HARI YANG KITA TUNGGU

 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh....

Hai... hai... bertemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 nih

Apa kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat wal 'afiat yaa...

Jangan lupa selalu ingat pesan ibu! 3M yaitu Menjaga jarak dengan orang lain, Memakai Masker dan Mencuci tangan dengan sabun !

Pertemuan kemarin kita sudah ulangan harian  2 bab dong yaa... gimana? Apakah hasilnya sesuai dengan harapan kalian?

Kalau dari bapak/ibu guru yang melihat hasil ulangan kalian sii.... yaa.....lumayan deh hasilnya hihihi

Kalau yang nilainya bagus (mungkin) sudah paham dengan materinya dan belajar. Kalau yang nilainya kurang bagus (mungkin) lagi khilaf yaa jawabnya salah terus hahaha

Belajar lagi yaa untuk ulangan selanjutnya. Pastikan kalian paham dengan materinya agar bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus 👌😉

Nah, anak-anakku kelas 7....

Pertemuan hari ini kita akan membahas bab baru nih. Kita bahas materi tentang apa yaa? 

Yap. Kita akan bahas tentang Salat Jum'at.

Hari jum'at merupakan hari yang berkah dan istimewa bagi orang Islam. Pada hari itu, kita dituntut untuk berkhidmat sebaik-baiknya untuk lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.

Semua laki-laki yang sudah balig diperintahkan untuk melaksanakan salat jum'at. Salat ini dilaksanakan di tempat yang sama, imam yang sama dan mendengarkan khutbah bersama.

Tahukah kalian? Hari Jum'at itu hari yang spesial lho. Kenapa dikatakan hari yang spesial? Hari jum'at itu spesial karena memiliki keutamaan dan keberkahan, diantaranya:

1) Hari paling baik, pada saat matahari terbit di hari itu adalah hari jum'at.

2) Hari dimana Adam a.s. diciptakan, dimasukkan ke surga, serta diturunkan dari surga yaitu pada hari jum'at.

3) Hari kiamat akan terjadi yaitu pada hari jum'at.

1. PESAN AL-QUR'AN TENTANG SALAT JUM'AT

Salat Jum'at adalah salat wajib atau fardu 'ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggu. Salat Jum'at dilaksanakan dua rakaat dengan berjamaah setelah khutbah pada waktu zuhur di hari jum'at.

Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Salat jum'at harus dilaksanakan secara berjamaah.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Jumu'ah ayat 9

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat di hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli."

Rasulullah saw. juga menegaskan dalam sebuah hadis.

"Rasulullah saw. bersabda: Salat Jum'at itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap=tiap muslim (orang islam laki-laki) dengan berjamaah kecuali empat macam orang (1) hamba sahaya, (2) perempuan, (3) anak-anak, (4) orang sakit." (H.R. Abu Daud dan Hakim)

Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak diwajibkan salat jum'at? Mereka tetap wajib melaksanakan salat dhuhur.

Rasulullah memberi peringatan kepada orang Islam yang sengaja meninggalkan salat Jum'at sebanyak 3 kali berturut-turut melalui sebuah hadis yang berbunyi:

"Barangsiapa yang meninggalkan salat Jum'at tiga kali berturut-turut, karena sifat malas semata, maka Allah mencap dan menutup hati orang itu." (H.R. lima ahli hadis)

2. KETENTUAN SALAT JUM'AT

a. Syarat Wajib Salat Jum'at

Salat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut.

1) Islam. Orang yang beragama non Islam tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat.

2) Balig. Anak-anak tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat.

3) Berakal. Orang gila tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat.

4) Laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat.

5) Tidak sedang dalam keadaan sakit atau berhalangan melaksanakan salat jumat.

6) Orang yang menetap (mukim). Musafir tidak wajib melaksanakan salat Jumat.

b. Syarat Sah Salat Jum'at

Salat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat berikut.

1) Dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Oleh sebab itu, salat Jumat tidak sah dilaksanakan di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah untuk sementara waktu.

2) Dilaksanakan secara berjamaah. Salat Jumat tidak sah hukumnya apabila dilaksanakan sendiri-sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk mendirikan salat Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang.

3) Dilaksanakan pada waktu dhuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw. berikut ini.

"Dari Anas bin Malik r.a., Sesungguhnya Rasulullah saw. melaksanakan salat jum'at ketika matahari telah tergellincir." (H.R. Bukhari)

4) Didahului oleh dua khutbah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw., yaitu:

"Dari Ibnu Umar, Rasulullah saw. berkhutbah pada hari Jum'at dengan berdiri, kemudian beliau duduk kemudian berdiri lagi seperti yang dilakukan sekarang." (H.R. Bukhari dan Muslim)

c. Khutbah Jum'at

Khutbah Jumat merupakan nasehat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah salat Jumat. Perhatikan rukun dan syarat khutbah Jumat berikut ini!

1) Rukun Dua Khutbah Jumat

a) Mengucapkan pujian kepada Allah Swt.

b) Membaca salawat atas Rasulullah Saw.

c) Melapalkan wasiat (nasehat) ketakwaan.

d) Membaca ayat Al-Qur’an pada salah satu khutbah.

e) Pada khutbah kedua, berdoa untuk semua umat Islam.

2) Syarat Dua Khutbah

a) Khutbah Jumat dilaksanakan setelah tergelincir matahari.

b) Khatib berdiri, apabila ia mampu.

c) Khatib duduk di antara dua khutbah.

d) Disampaikan dengan suara keras dan jelas.

e) Dua khutbah dilaksanakan berturut-turut.

f) Khatib harus suci dari hadas dan najis.

g) Khatib menutup aurat.

3) Sunah Khutbah

Dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi.

a) Khutbah disampaikan dengan fasih, jelas, dan mudah dipahami.

b) Khatib hendaklah menghadap ke jamaah salat Jumat.

c) Membaca salawat di antara dua khutbah

d) Tertib dalam tiga rukun yaitu puji-pujian, salawat, dan wasiat takwa.

e) Pada saat khutbah Jumat disampaikan, jamaah salat Jumat hendaklah diam dan memperhatikan khutbah.

f) Di awal khutbah pertama, khatib mengucapkan salam.

g) Khatib hendaklah duduk di atas mimbar sesudah memberi salam dan sesudah khatib duduk lalu azan dikumandangkan.

h) Setelah salam pembuka, khatib duduk di atas yang diiringi dengan azan.


4) Sunah Salat Jumat

a) Dianjurkan mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid.

b) Memakai pakaian yang bagus dan dianjurkan berwarna putih.

c) Memakai wangi-wangian.

d) Memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut.

e) Segera pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat.

f) Salat tahiyatul masjid (salat utnuk menghormati masjid)

g) Membaca Al-Qur’an atau zikir sebelum khutbah Jum'at.

h) Memperbanyak doa dan salawat atas Nabi Muhammad Saw.


5) Adab Salat Jum'at

a) Meluruskan saf (barisan salat). Saf di depan yang masih kosong segera diisi. Salah satu kesempurnaan salat berjamaah adalah safnya lurus dan rapat.

b) Ketika khatib sedang berkhutbah, jamaah tidak boleh berbicara meskipun satu kata. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan salat Jumat sia-sia. 


d. Halangan Salat Jumat

Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak salat Jumat adalah sebagai berikut.

1) Sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan salat Jumat, tetapi harus melaksanakan salat zuhur.

2) Hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan salat Jumat.

3) Musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh.

4) Perjalanan menuju tempat melaksanakan salat Jumat tidak aman.


3. TATA CARA SALAT JUM'AT

Sebelum melaksanakan salat Jumat tentu kita harus tahu bagaimana tata cara mengerjakan salat Jumat bukan? Marilah kita belajar mengenai ketentuan praktik salat Jumat. Semoga amal ibadah salat Jumat kita menjadi lebih sempurna.

Walaupun salat Jumat hanya diwajibkan untuk laki-laki, perempuan juga harus memahami tatacara atau ketentuan salat Jumat. Tata cara pelaksanaan salat Jumat adalah sebagai berikut.

a. mandi.

b. memotong kuku.

c. mencukur kumis.

d. menghilangkan bau yang tidak sedap.

e. Mengenakan pakaian yang bersih terutama yang berwarna putih.

f. dianjurkan mengenakan surban.

g. Memakai wangi-wangian.

h. Bersegera pergi ke masjid.

i. Melaksanakan salat tahiyyatul masjid dua rakaat sebelum duduk.

j. Membaca zikir, salawat atas Nabi Saw., dan membaca al- Qur’an sebelum khatib naik mimbar.

k. Ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan yang pertama.

l. Setelah selesai azan, jamaah melaksanakan salat sunah qabliyyah.

m. Khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, muazin mengumandangkan azan yang kedua.

n. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan dua kali khutbah diselingi dengan duduk di antara dua khutbah.

o. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan khutbah dengan khusuk dan tidak bercakap-cakap meskipun suara khutbah tidak terdengar.

p. Setelah selesai khutbah muazin mengumandangkan ikamah sebagai tanda dimulainya salat Jumat.

q. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan salat Jumat.

r. Sebelum salat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf serta mengisi saf yang masih kosong.

s. Imam memimpin salat Jumat berjamaah.

t. Disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai salat Jumat.

u. Sebelum meninggalkan masjid, disunahkan untuk melaksanakan salat ba’diyyah terlebih dahulu.

4. HIKMAH SALAT JUM'AT

a. Termasuk orang yang memuliakan hari Jumat.

b. Menguatkan silaturahmi antar sesama.

c. Mengetahui kondisi jamaah yang lainnya.

d. Berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara mencari berkah.

e. Mendorong semangat beribadah di masjid.

f. Pahala kebaikan dilipatgandakan.

g. Mendorong diri untuk terbiasa disiplin waktu.


Nah, anak-anak itulah sedikit penjelasan tentang materi salat jum'at.

Apakah kalian sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan?

Apabila kalian memiliki pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan kalian melalui WA Group masing-masing kelas. Pertanyaan kalian akan dijawab oleh bapak/ibu guru secara langsung.

Belajar adalah proses. Bertanya adalah bagian dari proses kalian belajar untuk mendapatkan pengetahuan 👍

Seperti biasa, setelah selesai materi maka akan ada tugas. Pasti sudah ngga sabar yaa... Ini dia tugasnya !👇

TUGAS PAI BAB 3

1. Cari dan tulis (di buku tulismu) teks khutbah Jumat pada salah satu khatib di tempatmu!

2. Cari dan tulis hadis yang terkait dengan halangan salat Jumat atau sebab dibolehkannya meninggalkan Salat Jumat!

3. Cari dan tulis hadis lengkap dengan terjemahnya yang berkenaan bahwa seseorang tidak boleh berbicara dan bercanda ketika khatib sedang berkhutbah!

Catatan : Tugas dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan pada saat PTM!

Selamat belajar dan mengerjakan tugas~

TETAP SEMANGAT BELAJAR 💪

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Posting Komentar untuk "MEMUPUK RASA PERSATUAN PADA HARI YANG KITA TUNGGU"