Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

SANEPA Kelas 9

SANEPA
Sanepa yakuwe unen-unen sing tegese mbangetake nanging nganggo tembung kosok balen lan  kedadyean saka dhapukaning tembung watak lan tembung aran.

Tuladhane:

Polahe anteng kitiran

Tegese: polahe akeh banget diumpamakake kaya kitiran

Awake kuru semangka

Tegese: awake lemu banget diumpamake kaya semangkaSanepa ing ngingsor iki goletna tegese!

1. Mbakayu Jum nek gawe kopi kuwe rasane legi brantawali.

Tegese:..................................................................................................................................

2. Dadi wong kuwe kudu bisa sesrawungan renggang gula kumepyur pulut karo tanggane supaya uripe tentrem.

Tegese:..............................................................................................................................

3. Adi tiba sekang motor tatune arang kranjang mula digawa menyang rumah sakit.

Tegese:...........................................................................................................................

4. Anisa umure wis lima taun naning bobote abot kapuk.

Tegese:...........................................................................................................................

5. Nek tuku ayam goreng kuwe sing balunge atos debog mengko si mbah melu dhahar.

Tegese:............................................................................................................................


Posting Komentar untuk "SANEPA Kelas 9 "