Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PARIKAN Kelas 8

 PARIKAN


Parikan (Pantun) yakuwe unen-unen utawa rumpakan sing dumadi sekang rong gatra utawa patang gatra lan ngutamakna purwakanthi (runtuting swara). Pola cacahing wandane saben gatra bisa 4-4, 4-8, utawa 8-8.

Parikan dumadi sekang rong perangane yakuwe:

1. Ukara purwaka/sampiran,

2. Ukara wos/isi.


Wujude Parikan:

i. Parikan rong (2) gatra 

..................................................( gatra 1 ) purwaka/sampiran

..................................................( gatra 2 ) wos/isi

ii. Parikan patang (4) gatra

..................................................( gatra 1) purwaka/sampiran

..................................................( gatra 2) 

..................................................( gatra 3) wos/isi

..................................................( gatra 4) 


Carane gawe/ngarang parikan:

1. Sing digawe/dikarang lewih dhisit yakuwe wose/isine.

2. Banjur ngarang ukara purwakane/sampirane.

3. Supaya dadi parikan sing apik, deupayakna antara purwaka lan wos duwe cacah wanda (suku kata) sing padha.


Tuladha:

Parikan 2 gatra, pedhotan 4-4

1. Maring sawah, nggolet welut

Dadi bocah, kudu manut

2. Tuku tahu, maring pasar

Dadi guru, kudu sabar

Parikan 2 gatra, pedhotan 4-8

1. Maring kali, nggawa watu karo skuter

Aja lali, nggolet ilmu dimen pinter

2. Maca buku, nganggo kaca mata baca

Ngudi ilmu, supaya uripe mulya

Parikan 4 gatra, pedhotan 4-4

1. Lunga – lunga neng segara

Banjur mancing iwak pari

Purbalingga sing perwira

Kuthane sing katon asri


GLADHEN


1. Parikan neng ngisor kiye pasangana karo isine!

Parikan/Purwaka/Pambuka:

1. Wajik klethik gula jawa

(.....................................................................................)

2. Rujak dulit enake dicampur tahu

(.....................................................................................)

3. Godhong sinom kembang tales

(.....................................................................................)

4. Manuk emprit menclok godhong tebu

(.....................................................................................)

5. Maring sawah tolah toleh

(.....................................................................................)

6. Manuk kutut manggunge ngganter

(.....................................................................................)

7. Nyegat taksi jejer tugu

(....................................................................................)

8. Nyangking ember kiwe tengen

(....................................................................................)

9. Tuku gethuk dibuntel godhong

(....................................................................................)

10. Kembang mawar kembang mlathi

(....................................................................................)


Isine :

a. Isih enom aja males

b. Dadi murid kudune sregep sinau

c. Lewih becik sing prasaja

d. Dadi murid sing sregep sinau

e. Ayo bekti maring guru

f. Yen ra nurut bisa keblinger

g. Dadi bocah kudu soleh

h. Wong sing sabar merak ati

i. Yen kepethuk aja sombong

j. Lungguh jejer  tamba kangen


Posting Komentar untuk " PARIKAN Kelas 8"