Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Paramastra UKARA TANDUK LAN UKARA TANGGAP KELAS 8

Paramastra

UKARA TANDUK LAN UKARA TANGGAPUkara Tanduk

Ukara tanduk yakuwe ukara sing wasesane awujud tembung kriya tanduk utawa olih ater-ater anuswara (n-, m-, ng-, ny-) lan jejere nglakokna nindakake pakaryan utawa jejere sing nyambut gawe. Ukara tanduk kaperang dadi loro, yakuwe:

1. Ukara tanduk mawa lesan (kalimat aktif transitif).
2. Ukara tanduk tanpa lesan (kalimat aktif intransitif). 

Contone:

1. Ukara tanduk mawa lesan (kalimat aktif transitif).

a. Tono mangan sega.
b. Aris nggambar kewan.
c. Ani nyapu latar,
d. Tini njait klambi,2. Ukara tanduk tanpa lesan (kalimat aktif intransitif). 

a. Budi adus.
b. Retno mlaku-mlaku.
c. Udin sinau.
d. Upik turu angler.

Ukara Tanggap

Ukara tanggap yaiku ukara kang wasesane awujud tembung kriya tanggap (olih ater-ater tripurusa: tek-, ko-, di-) lan jejere dikenani pakaryan utawa jejere dadi sasaran.

Contone:

1. Segane dipangan Tono.
2. Kewane digambar Aris.
3. Bukune dituku Ani
4. Klambine dijait Tini.

Tuladha!

Wangsulana pitakon ing ngisor iki ! Wangsulane dikirim ing google classroom.


Ukara ing ngisor iki dadekna ukara tanggap!
Ukara ing ngisor iki dadekna ukara tanduk!

Posting Komentar untuk "Paramastra UKARA TANDUK LAN UKARA TANGGAP KELAS 8"