Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Aksara JawaAKSARA JAWA 
Pratandha (Tandha wacan) Pratandha (tandha wacan) neng aksara Jawa diarani pada. 

Dene jinise pada yakuwe:
Conto/tuladha panganggone pratandha :
Senajan neng Purbalingga wis ana museum wayang neng njero Sanggaluri, ning
neng Umah Wayang Kemukusan seliyane werna-werna wayang, uga ana
pelatihan karawitan gamelan, calung, uga ana dolanan bocah.Neng museum umah wayang kemukusan ana pajangan barang-barang kuna kaya
dene : keris, dhuwit kuna, lan radio kuna.

Gladhen/latihan

1. 

Ukara kuwe kepriwe tulisane latin?
Wangsulan : ……………………………………………………………….
......................................................................................................................


2. Tanggal 17 Agustus 2020 upacara mengeti dina kemerdekaan negera
Indonesia kanthi cara virtual.
Ukara kasebut yen ditulis nganggo aksara Jawa dadine ….
Wangsulan : …………………..……………………………………………
………………………………………………………………………...........


Posting Komentar untuk "Aksara Jawa"