Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Aksara Jawa

 AKSARA JAWA


PASANGAN AKSARA JAWA

Pasangan neng aksara Jawa cacahe ora beda karo aksarane, yakuwe 20. Saben

aksara duwe pasangan dhewek-dhewek, sing beda siji karo sijine. Gunane

pasangan kanggo nyigeg utawa mateni aksara sing dipasangi. Aksara pasangan

ditulis sewise aksara sigeg/paten.

Coba gatekna aksara Jawa, pasangane lan tuladha neng sajerone

tetembungan kiye!
AKSARA MURDA
Panganggone Aksara Murda yakuwe:
1. Nulis jeneng wong klebu piyayi luhur
2. Nulisjeneng kelenggahan utawa jabatan (Raja, Bupati, camat, gubernur, lsp)
3. Nulisjeneng geogra (kota, negara, dalan, kali,segara, gunung, lsp)
4. Nulisjeneng lembaga pamarentah
Wujude Aksara Murda lan pasangane
Coba gatekna wujud aksara Murda, pasangane lan tuladhane neng sajerone
tembung ngisor kiye!

GLADHEN!
Posting Komentar untuk "Aksara Jawa"