Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pawarta Lelayu Kelas 8

 Pawarta Lelayu

Neng sadhengah panggonan sering ana pawarta sing dibiwarakake kanthi lisan. Pawarta kasebut biasane lumantar masjid, mushola, lan kadhang kala ana uga mobil kang ngubengi desa kanggo mbiwarakake sawijining pawarta. Tuladha pawarta sekang masjid utawane mushola kuwe pawarta lelayu/kepaten, gugur gunung ( kerja bhakti) ngresiki lingkungan RT/RW, pengajian, ngresiki pesarean, ngresiki dalan, lan liya-liyane. Tuladha pawarta kang dibiwarakake nganggo mobil tuladha pengajian akbar, pilihan kepala daerah, pertandingan bal-balan, lan liya-liyane. 

Neng ngisor kiye tuladhane pawarta lelayu/kepaten, mangga desimak kanthi patitis banjur degarap pitakon wacane!
A.. Sekang pawarta lelayu kasebut, wangsulana pitakon-pitakon neng ngisor kiye nganggo basa krama!


1. Pawartos ingkang dewaos ngengingi bab napa?

Wangsulan :...............................................................................................................

2. Sinten ingkang seda?

Wangsulan :............................................................................................................... 

3. Kapan anggene seda?

Wangsulan :.............................................................................................................. 

4. Wonten pundi sedanipun?

Wangsulan :.............................................................................................................. 

5. Menapa ingkang dados jalaran seda?

Wangsulan :............................................................................................................... 


Posting Komentar untuk " Pawarta Lelayu Kelas 8"